Pink Elephant

Kennisbank

Pink Elephant

Kennisbank
 • Education

  IT Beveiliging

  Een op IT beveiliging gerichte risicoanalyse resulteert in een verzameling van beveiligingsmaatregelen die passen bij het risicoprofiel van een organisatie.
  Lees meer
 • Education

  Fysieke Beveiliging

  Fysieke beveiliging is een onderdeel van informatiebeveiliging omdat alle bedrijfsmiddelen (naast een IT Beveiliging) ook fysieke beveiliging nodig hebben. Fysieke…
  Lees meer
 • Education

  Cryptografie

  De term cryptografie is afkomstig uit het Grieks. Het woord is een samenstelling van de termen krypthos (verborgen) en grafo…
  Lees meer
 • Education

  ISO 27001® Implementatie

  Over de ISO 27001® Standaard De norm ISO 27001® norm is dé standaard voor informatiebeveiliging. ISO 27001® certificering toont aan dat…
  Lees meer
 • Education

  ISO 27001® Assessment

  ISO 27001® Assessment: Zicht op IT Security Streeft u naar meer controle over uw IT organisatie, of compliance van uw…
  Lees meer
 • Education

  ISO 20000® Certificering

  ISO 20000® certificering voor Enterprise Kwaliteit en controle over uw IT dienstverlening An het einde van…
  Lees meer
 • Education

  ISO 20000® Standaard

  In IT Service Management (ITSM) is kwaliteit een van de belangrijkste voorwaarden voor het leveren van services die door het…
  Lees meer
 • Article

  Tips for your SaaS vendor renewal discussions

  Most ITSM vendors initiate contract renewal discussions just before end of term. Follow these steps to avoid massive price increases…
  Lees meer
 • Education

  PRINCE2® Project Management

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…
  Lees meer
 • Education

  De PRINCE2® Principes

  PRINCE2 ®is een onafhankelijke projectmanagement methode. Dit betekent dat de methode toepasbaar is, onafhankelijk van het type en de omvang…
  Lees meer
 • Education

  De PRINCE2® Thema’s

  De PRINCE2® thema’s beschrijven de aspecten van projectmanagement die continu en integraal moeten worden geadresseerd gedurende de looptijd van het…
  Lees meer
 • Education

  Thema Business Case

  Het document de Business Case vormt de zakelijke rechtvaardiging voor een project. Het is voor een project essentieel om te…
  Lees meer
 • Education

  Thema Organisatie

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…
  Lees meer
 • Education

  Thema Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert…
  Lees meer
 • Education

  Thema Plannen

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…
  Lees meer
 • Education

  Thema Risico

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…
  Lees meer
 • Education

  Thema Wijziging

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…
  Lees meer
 • Education

  Thema Voortgang

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…
  Lees meer
 • Education

  De PRINCE2® Processen

  Om een project te managen is het verstandig een project te benaderen als een proces. Een proces is erop gericht…
  Lees meer
 • Education

  Opstarten van een Project (OP)

  Doel van het proces Opstarten van een Project (OP) is om zeker te stellen dat de randvoorwaarden voor het initiëren…
  Lees meer