Pink Elephant

Kennisbank

Pink Elephant

Kennisbank
 • Education

  Specificeren

  Het proces specificeren maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van ook dit proces geeft goed aan…
  Lees meer
 • Education

  Operationele IT-aansturing

  Het proces Operationele IT-aansturing maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Gebruiksbeheer. De naam van dit proces geeft al aan…
  Lees meer
 • Education

  Beheer Bedrijfsinformatie

  Het proces Beheer Bedrijfsinformatie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Gebruiksbeheer. De procesnaam is goed getroffen want we zullen…
  Lees meer
 • Education

  Gebruikersondersteuning

  Het proces gebruikersondersteuning maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Gebruiksbeheer. De naam van het proces geeft goed aan wat…
  Lees meer
 • Education

  COBIT® Assessment

  Streeft u naar meer controle over uw IT organisatie, of compliance van uw organisatie aan IT Governance Best Practices? Wilt…
  Lees meer
 • Education

  IT Governance

  Hoe krijgt u de informatietechnologie (IT) in uw onderneming onder controle zodat het de diensten en informatie aflevert die uw…
  Lees meer
 • Education

  COBIT® 2019 IT Governance

  Wat is COBIT® 2019? COBIT® 2019 biedt een structuur voor het inrichten van IT Governance en de daarmee samenhangende IT organisatie…
  Lees meer
 • Education White Paper

  Het COBIT® Model

  Het COBIT® model voorziet businessmanagers, IT-managers, auditoren en gebruikers van een set algemeen geaccepteerde meetinstrumenten, indicatoren,…
  Lees meer
 • Education White Paper

  White paper COBIT® 2019

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…
  Lees meer
 • Education

  ISO 27002® Informatiebeveiliging

  In een wereld die steeds sneller verandert en steeds meer afhankelijk wordt van IT systemen en processen, wordt informatiebeveiliging een…
  Lees meer
 • Education

  Beveiligingsprincipes

  Informatiebeveiliging wordt gerealiseerd door het implementeren van passende maatregelen in organisaties. Wat precies onder de term ‘passend’ verstaan dient te…
  Lees meer
 • Education

  Risicomanagement

  Voordat organisaties de eerste stappen gaan zetten met informatiebeveiliging, moet eerst een analyse gemaakt worden waartegen precies beveiligd moet worden.
  Lees meer
 • Education

  Informatiearchitectuur

  Informatiebeveiliging is zeer sterk gerelateerd aan informatiearchitectuur. Tijdens het ontwerp van een informatiesysteem, is het noodzakelijk om de beveiliging van…
  Lees meer
 • Education

  Risicoanalyse

  Risicoanalyse is onderdeel van risicomanagement. Het uitvoeren van risicoanalyse heeft als doel inzichtelijk te maken welke dreigingen relevant zijn voor…
  Lees meer
 • Education

  Informatiebeveiligingsincidenten

  Medewerkers hebben een belangrijke rol in het waarnemen van zwakheden in de beveiliging en informatiebeveiligingsincidenten. Zij zijn immers de eerste…
  Lees meer
 • Education

  IT Beveiliging

  Een op IT beveiliging gerichte risicoanalyse resulteert in een verzameling van beveiligingsmaatregelen die passen bij het risicoprofiel van een organisatie.
  Lees meer
 • Education

  Fysieke Beveiliging

  Fysieke beveiliging is een onderdeel van informatiebeveiliging omdat alle bedrijfsmiddelen (naast een IT Beveiliging) ook fysieke beveiliging nodig hebben. Fysieke…
  Lees meer
 • Education

  Cryptografie

  De term cryptografie is afkomstig uit het Grieks. Het woord is een samenstelling van de termen krypthos (verborgen) en grafo…
  Lees meer
 • Education

  ISO 27001® Implementatie

  Over de ISO 27001® Standaard De norm ISO 27001® norm is dé standaard voor informatiebeveiliging. ISO 27001® certificering toont aan dat…
  Lees meer
 • Education

  ISO 27001® Assessment

  ISO 27001® Assessment: Zicht op IT Security Streeft u naar meer controle over uw IT organisatie, of compliance van uw…
  Lees meer