Proces Transitie

Proces Transitie

Proces Transitie

Het proces Transitie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Transitie is de term die binnen BISL® wordt gebruikt voor de werkelijke in productie name van het gewijzigde systeem.

Doel proces Transitie

Het proces Transitie heeft als doelstelling de daadwerkelijke ingebruikname van de nieuwe/gewijzigde functionaliteit, waardoor deze beschikbaar wordt voor eindgebruikers.

In het proces Transitie wordt de nieuwe/gewijzigde functionaliteit werkelijk in productie genomen. Dat vergt over het algemeen een aanzienlijke hoeveelheid werkzaamheden aan de kant van de ICT-leverancier. Binnen BISL® wordt in het proces Transitie ingezoomd op de werkzaamheden aan de klantzijde.

Activiteiten proces Transitie

Het proces Transitie kent de volgende activiteiten:

  1. Uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in het transitieplan. Dit plan was al opgesteld in het proces Voorbereiden transitie, en kan hier stapsgewijs worden gerealiseerd.
  2. Bewaking van de uitvoering en resultaten
  3. Bijstellen van de activiteiten wanneer nodig. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om aanvullende documentatie, extra nazorg etc.

Resultaten proces Transitie

De resultaten van dit proces zijn:

  1. Een gewijzigde informatievoorziening
  2. Transitierapport met daarin een overzicht van uitgevoerde werkzaamheden en eventueel resterende knelpunten

KPI’s / rapportage items proces Transitie

Voorbeelden van Key Performance Indicatoren (KPI’s) voor het proces Transitie zijn:

  • Aantal transities (totaal, succesvol, teruggedraaid)
  • Aantal aanpassingen (tijdens transities, achteraf)
  • Aantal fouten die zijn opgetreden in productie na transitie
  • Aantal openstaande transities (werkvoorraad komende periode)

Deze KPI’s kunnen als input dienen voor een rapportage.

Relaties met andere processen

Vanuit de processen in het cluster Functionaliteitenbeheer wordt de nodige informatie over de aanstaande wijziging(en) aangeleverd. Andersom wordt richting de processen in het cluster Gebruiksbeheer de informatie over de productiesitutie aangeleverd. De sturende processen leveren kaders (afspraken, geld, planning) waarbinnen het proces Transitie functioneert.  Met de IT-leverancier wordt uiteraard afgestemd op het vlak van werkzaamheden aan de IT-zijde.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049