BUSINESS SIMULATION GAMES

The Phoenix ProjectSimulation

Effectief DevOps implementeren

BUSINESS SIMULATION GAMES

The Phoenix ProjectSimulation Effectief DevOps implementeren

Organisaties verwachten steeds kortere software ontwikkel-cycli. Van oudsher wordt ‘Operations’ gezien als een belemmering met ingewikkelde bureaucratische controles en vertragingen tijdens het updaten en uitleveren van productiesystemen. DevOps is een groeiende beweging waarbij ontwikkel en uitleverprocessen verkort worden en Development en Operations geïntegreerd werken.

Deze aanpak vereiste een andere manier van denken, werken en vereist een cultuurverandering bij zowel Development als Operations. Van oudsher wantrouwen deze twee organisatieonderdelen elkaar, maar nu moeten ze nauw gaan samenwerken. Vele organisaties hebben moeite DevOps effectief op te pakken en te implementeren en weten niet goed hoe de benodigde cultuuromslag te realiseren.

Hoe komt dit?

 • DevOps is niet moeilijk te begrijpen, maar het heeft een enorme impact op de manier waarop medewerkers zich moeten gedragen;
 • DevOps wordt vaak gezien als een technologie oplossing: geautomatiseerd programmeren, testen en uitleveren;
 • DevOps is niet een framework of een methodiek. Het is een aanpak, een filosofie gebaseerd op principes.

De Business Simulation Game

De simulation game is gebaseerd op het beroemde boek: ‘The Phoenix Project’:

Het gaat niet goed met het bedrijf ‘Parts Unlimited’. De pers rapporteert over de slechte financiële prestaties van de organisatie. De enige mogelijkheid om het bedrijf te redden, om het weer sterk en winstgevend te maken, is ‘Het Phoenix Project’, een IT-gedreven business transformatie, waarbij Retail Operations de business eigenaar van het project is. De Vice President van IT Operations is gevraagd leiding te geven aan de IT-organisatie en zeker te stellen dat ‘The Phoenix Project’ een succes wordt. Maar hij wordt geconfronteerd met een enorme hoeveelheid werk. Veel achterstallige problemen, wensen en projecten.

Uw team zal verschillende rollen vervullen in de Parts Unlimited organisatie. U kunt Retail Operations, HR of Finance zijn, en de business rollen van het bedrijf spelen. Of u kunt de Vice President van IT Operations spelen of andere leden van zijn IT-team dat de applicaties ontwikkeld en IT-problemen oplost.

Ontwikkel een high-performance IT-team om uw business te laten groeien

Tegenwoordig wil elke organisatie een concurrentievoordeel creëren, de time-to-market verkorten, het marktaandeel vergroten, de kwaliteit verbeteren en de klanttevredenheid vergroten. Het is mogelijk deze drie doelen te realiseren en tegelijkertijd de productiviteit en de medewerker tevredenheid te vergroten door:

 • IT-belemmeringen te verwijderen;
 • IT-doorvoersnelheid te vergroten;
 • IT-uitrol doorlooptijd verkorten;
 • Frequentie van nieuwe releases vergroten;
 • Vergroten van de stabiliteit, meer succesvolle implementaties;
 • Precies leveren wat de behoefte is van de business en de klanten.

Samen met Pink Elephant kunt u in één dag een zeer interactieve en onderhoudende Business Simulation Game doorlopen waardoor u direct de voordelen van DevOps kunt ervaren. In deze Business Simulation Game maakt u op levensechte wijze kennis met de principes en concepten van DevOps en leert uw team in sneltreinvaart hoe DevOps effectief toe te passen in de eigen organisatie.

De simulatie is gebaseerd op het beroemde boek ‘The Phoenix Project’ en laat via diverse business rollen en business kwesties duidelijk zien wat het effect is van het toepassen van DevOps bij het verbeteren van de IT en bestuurlijke prestaties.

Leerdoelen ‘The Phoenix Project’ business simulation

Vooraf vindt een intake gesprek plaats om de leerdoelen scherp te krijgen de trainer inzicht te geven in de cultuur en de uitdagingen van de organisatie. Zodoende wordt de simulatie wordt op maat aangeboden, aangepast aan de specifieke kenmerken, aandachtspunten en leerdoelen van uw organisatie.

Algemeen staan de volgende leerdoelen centraal:

 • Hoe de DevOps principes in de praktijk toe te passen;
 • Hoe met behulp van DevOps waarde voor de organisatie te creëren;
 • Hoe de efficiency en de effectiviteit van de IT organisatie te verbeteren;
 • Hoe de samenwerking binnen de teams te verbeteren;
 • Hoe de medewerkers beter in een DevOps omgeving te laten werken;
 • Hoe de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de business duidelijk te maken bij IT projecten.

Doelgroep

De training DevOps is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van DevOps, en is daarom met name geschikt voor:

 • CIO’s
 • CTO’s
 • IT management
 • IT ontwikkelaars
 • IT operations
 • IT proceseigenaars
 • Business managers
 • Business proceseigenaars

Kennisdoelstelling

De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:

 • Leer meer over DevOps
 • Leer meer over hoe DevOps praktisch te implementeren
 • Leer over hoe de samenwerking binnen uw teams te ontwikkelen
 • Leer meer over hoe de waarde van uw business te vergroten

Duur

1 dag. De trainingsdagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049