Privacy Statement

Privacy Statement

Privacyverklaring Pink Education B.V.

14 januari 2019 

Uw privacy is voor Pink Elephant van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die wij over u te weten komen. Deze gegevens worden door u verstrekt vanwege uw websitebezoek, informatie- of dienstverleningsaanvraag, gebruik van onze diensten of sollicitatie. 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Pink Elephant Education B.V. 

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven, aanvragen en wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. 

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, functie, betalingsgegevens (van uw organisatie), factuuradres, ip-adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege de uitvoering van de overeenkomst die wij met uw organisatie hebben gesloten. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u. 

Sollicitaties 

Uw sollicitatie op één van onze vacatures en de gegevens, waaronder uw CV, die u daarvoor aan ons verstrekt behandelen wij uiteraard zorgvuldig en strikt vertrouwelijk. Na de sollicitatieprocedure kan het uiteraard zo zijn dat wij u voor de betreffende vacature hebben moeten afwijzen. In dergelijke gevallen zouden wij uw gegevens graag voor de periode van één jaar in onze database bewaren voor de mogelijke invulling van nieuwe vacatures en/of opdrachten bij onze organisatie. Voor deze verlengde bewaartermijn vragen wij om uw toestemming. Na afloop van het jaar kunnen wij steeds opnieuw en vrijblijvend vragen of wij uw gegevens voor een nieuw jaar in onze database mogen bewaren om u te kunnen uitnodigen voor deelname aan sollicitatieprocedures voor nieuwe vacatures en/of opdrachten bij onze organisatie. Indien u deze toestemming niet verstrekt verwijderen wij uw gegevens nadat de betreffende sollicitatieprocedure is afgesloten. 

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van de website van onze organisatie. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. 

Hiervoor kunnen wij uw naw-gegevens, functie, betalingsgegevens (van uw organisatie), factuuradres, ip-adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht gebruiken voor zover u deze aan ons heeft verstrekt. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege de uitvoering van de overeenkomst die wij met uw organisatie hebben gesloten en/of het kunnen verstrekken van op gevraagde informatie. Wij bewaren deze informatie voor maximaal twee jaar. 

Een abonnement afsluiten
U kunt bij onze organisatie een betaald abonnement voor de levering van diensten afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling en overeengekomen dienstverlening af te handelen. 

Hiervoor kunnen wij uw naw-gegevens, functie, betalingsgegevens (van uw organisatie), factuuradres, ip-adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht gebruiken voor zover u deze aan ons heeft verstrekt. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege de uitvoering van de overeenkomst die wij met uw organisatie hebben gesloten en/of het kunnen verstrekken van op gevraagde informatie. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). 

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. 

Hiervoor kunnen wij uw naw-gegevens, functie, betalingsgegevens (van uw organisatie), factuuradres, ip-adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht gebruiken voor zover u deze aan ons heeft verstrekt. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie, zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief en geen diensten meer van onze organisatie afneemt. 

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. 

Uw account
Voor bepaalde onderdelen van onze diensten moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. 

Hiervoor kunnen wij uw naw-gegevens, functie, betalingsgegevens (van uw organisatie), factuuradres, ip-adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht gebruiken voor zover u deze aan ons heeft verstrekt. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege de uitvoering van de overeenkomst die wij met uw organisatie hebben gesloten en/of het kunnen verstrekken van op gevraagde informatie. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. 

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw accountinformatie aanpassen wanneer u dat wilt. 

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: 

 • per e-mail 
 • via social media
 • per post 
 • per telefoon 

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven. De gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. 

Cookies
Onze website https://www.pinkacademy.nl/ gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. 

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. 

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. 

Pink Elephant gebruikt de volgende social media en commerciële cookies: 

Naam cookie  Doelstelling  Eigenaar  Hoelang wordt cookie bewaard? 
Google Adwords remarketing  Om op basis van uw bezoekersgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond.  Google  540 dagen 
Google Adwords RLSA  Om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.  Google  180 dagen 
Hotjar  Wij maken gebruik van Hotjar om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.  Hotjar  365 dagen 

In- en uitschakelen en verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw internetbrowser: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen 

Explorer: https://windows.microsoft.com/nl-NL/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7 

Safari: https://www.apple.com/nl/legal/privacy/nl/cookies/ 

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen enkel anonimiseren indien u de cookiemelding op onze website niet accepteert. De verzamelde gegevens worden maximaal twee jaar bewaard. 

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze website https://www.pinkacademy.nl/ om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie. 

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn en houden daarvoor een ISO9001, ISO27001 en NEN7510 certificering aan. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U hebt de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
 • het laten corrigeren van fouten 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
 • intrekken van toestemming 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij ons of de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. 

Responsible Disclosure 

Bij Pink Elephant vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. 

Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen. 

Wij vragen u: 

 • Bevindingen naar ons te mailen op info@pinkacademy.nl: 
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen; 
 • Het probleem niet met anderen te delen en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen; 
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en; 
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn. 

Wat wij beloven: 

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing; 
 • Als u zich aan de bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding; 
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen persoonlijke gegevens niet zonder toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk; 
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem; 
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker. 

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost. 

Deze Responsible Disclosure paragraaf is opgesteld met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op http://responsibledisclosure.nl/ 

Contactgegevens
Pink Elephant Education B.V. 

T.a.v. team Legal & Compliance
Straatweg 193B 

3054AD Rotterdam
info@pinkacademy.nl  

085 – 303 78 72 

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Kate Hamblin

Senior ITSM Consultant +44 0118 324 0620