Operationele IT-aansturing

Operationele IT-aansturing

Operationele IT-aansturing

Het proces Beheer Bedrijfsinformatie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Gebruiksbeheer. De procesnaam is goed

Het proces Operationele IT-aansturing maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Gebruiksbeheer. De naam van dit proces geeft al aan wat van dit proces mag worden verwacht: vanuit de gebruikersorganisatie de in- en externe IT-organisatie zo aansturen en van opdrachten voorzien dat er daar wordt uitgevoerd wat is gewenst. Dat dit laatste in de dagelijkse praktijk nog lang niet voor de hand ligt is is bij veel gebruikersorganisaties te beluisteren.

Doel proces Operationele IT-aansturing

Het proces Operationele IT-aansturing heeft als doelstelling het geven van opdrachten aan de IT-dienstverlener en de bewaking van de uitvoering van de werkzaamheden van de IT-dienstverlener en de informatievoorziening.
Dit proces zorgt aldus op operationeel niveau voor de eenduidige aansturing van de in- of externe dienstverlener.

Onderwerpen proces Operationele IT-aansturing

De onderwerpen van het proces Operationele IT-aansturing zijn de opdrachten die naar de IT-leveranciers gaan en andersom de producten en diensten die de IT-leveranciers kunnen leveren.

De aspecten die in dit proces met name worden genoemd zijn:

 1. De beschikbaarheid van de systemen
 2. De benodigde capaciteit (hierbij wordt niet de benodigde menscapaciteit bedoeld, maar hard- en softwarecapaciteit teneinde de informatievoorziening soepel te laten verlopen)
 3. De gewenste continuïteit, in geval van uitzonderlijke omstandigheden zoals stroomstoring, brand of andere omstandigheden waardoor systemen geheel uitvallen.

Activiteiten proces Operationele IT-aansturing

De activiteiten vallen uiteen in een drietal, niet al te bijzondere, onderdelen. Te weten:

 1. Verstrekking: het verstrekken van opdrachten aan de IT-leveranciers
 2. Planning: het in samenwerking met de IT-leverancier inplannen van de uitvoering
 3. Bewaking: bewaken of de geleverde producten en diensten conform afspraken zijn

Resultaten proces Operationele IT-aansturing

De resultaten zijn tweeërlei:

 1. De verstrekte opdrachten.
 2. Behoefteplanning: inzicht in de behoefte op het gebied van beschikbaarheid, capaciteit en continuïteit, alsmede in de realisatie daarvan.

KPI’s / rapportage items proces Operationele IT-aansturing

Voorbeelden van Key Performance Indicatoren (KPI’s) voor het proces Operationele IT-aansturing zijn:

 • Aantal opdrachten richting IT-dienstverlener in periode (evt. onderverdeeld naar aard)
 • Aantal afgehandelde opdrachten in periode (evt. onderverdeeld naar aard)
 • Aantal openstaande opdrachten ultimo rapportageperiode
 • Aantal opdrachten die niet op het vereiste niveau zijn afgehandeld
 • Aantal opdrachten die buiten de afgesproken tijd zijn geraakt (tijdens rapportageperiode, ultimo rapportageperiode)

Deze KPI’s kunnen als input dienen voor een rapportage.

Relaties met andere processen

Omdat het proces deel uitmaakt van het cluster gebruiksbeheer zijn er uiteraard relaties met de andere processen in dit cluster. Met gebruikersondersteuning is er een relatie i.v.m. de afhandeling van calls en de opdrachten die daartoe aan de IT-leverancier moeten worden gegeven. Richting Beheer bedrijfsinformatie is een relatie te leggen i.v.m. de opdrachten die aan de IT-leverancier moeten worden gegeven i.v.m. het verkrijgen van informatie.

Een andere sterke relatie is die met contractmanagement, waar concrete richtlijnen en afspraken zijn vastgelegd. Het kan uiteraard voorkomen dat vanuit het proces Operationele IT-aansturing de behoefte wordt aangegeven voor aanpassing van afspraken.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049