Wijzigingenbeheer

Wijzigingenbeheer

Wijzigingenbeheer

Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de meest bekende en geïmplementeerde processen in de praktijk. Echter, een waarschuwing is op zijn plaats. Doorgaans is het de ITIL®-versie van dit proces, en die is wezenlijk anders dan de BISL®-versie, waarop hieronder wordt ingezoomd.

Doel proces Wijzigingenbeheer

Het proces Wijzigingenbeheer heeft als doelstelling te komen tot een juiste besluitvorming aangaande het wijzigen / vernieuwen van de informatievoorziening.

In het proces Wijzigingenbeheer wordt aldus vanuit de klantzijde gekeken naar de reden van de wijziging, voor welke gebruikersgroep de wijziging is bestemd, de prioriteit vanuit de klant gezien, de impact op de eindgebruikersorganisatie en natuurlijk ook naar de kosten/baten analyse. Vanuit IT wordt evengoed naar een wijziging gekeken, maar wel degelijk op een andere wijze. Bijvoorbeeld de impact wordt aan de IT-zijde ingevuld als zijnde de impact op de bestaande IT-systemen. Dat is zeker ook een nuttig aspect, maar wel een heel andere invalshoek om een wijziging te beschouwen.

Uiteindelijk is het logischerwijs aan te bevelen een wijziging zowel vanuit de klantorganisatie als vanuit IT te beschouwen en daarna een weloverwogen besluit te nemen. Er is bij het proces Wijzigingenbeheer dus een zeer nauwe relatie met het gelijknamige proces aan de IT-zijde, maar de invulling kent aanzienlijke verschillen.

De besluitvorming over het al dan niet doorgaan van wijzigingen binnen Wijzigingenbeheer vindt plaats op basis van kenmerken die gelden voor een wijziging of realisatie van de wijziging. De (meest gangbare) lijst met kenmerken die van belang kunnen zijn bij de besluitvorming wordt weergegeven door onderstaande figuur:

Activiteiten proces Wijzigingenbeheer

Het proces Wijzigingenbeheer kent samengevat de volgende activiteiten:

  1. Inventariseren. Alle gewenste wijzigingen worden verzameld, uit welke bron deze ook afkomstig zijn. Zo is een goed totaaloverzicht te krijgen van alle wensen, of ze nu groot of klein, rijp of groen zijn. Vanzelfsprekend hoort in deze fase een goede registratie daarbij, en ook moeten indieners van de wijzigingen op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de besluitvorming.
  2. Beoordelen / besluiten. De kern van het proces bestaat uit een juiste besluitvorming. Die kan alleen worden gedaan indien de input op orde is: het wijzigingsvoorstel moet compleet en eenduidig zijn, de impact op de gebruikersorganisatie moet zijn bepaald (vergt de aanpassing ook een aanpassing in het werkproces bijvoorbeeld), wat zijn de kosten (input van IT nodig), wat zijn de verwachte baten?
  3. Bewaken. De uitvoering van de de activiteiten vinden in processen in het cluster Functionaliteitenbeheer plaats. Vanuit Wijzigingenbeheer wordt de voortgang bewaakt en vindt eventueel bijstelling plaats.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049