De PRINCE2® Processen

De PRINCE2® Processen

Opstarten van een Project (OP)

Om een project te managen is het verstandig een project te benaderen als een proces. Een proces is erop gericht om via een gestructureerde aanpak te komen tot een specifiek doel. Processen in projectmanagement geven de mogelijkheid het project bij te sturen onder veranderende omstandigheden. De procesbenadering wordt door alle moderne projectmanagementmethoden gevolgd.

 

Vier managementniveaus

Het procesmanagement is volgens PRINCE2® gebaseerd op de aanwezigheid van vier managementniveaus: drie managementniveaus in het project zelf en het bedrijfsmanagement (of programmamanagement). Ieder management heeft zijn eigen specifieke rol:

 

 • Besturen: dit is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsmanagement of het programmamanagement van de organisatie. Het bedrijfsmanagement maakt geen onderdeel uit van het project, maar definieert wel de de projectdoelstellingen en op te leveren producten.
 • Sturen: dit is de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep. De Stuurgroep wordt voorgezeten door de opdrachtgever. De opdrachtgever is dus een vertegenwoordiger van het bedrijfsmanagement (of programmamanagement) van de klant in het project en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van het project. De Stuurgroep neemt in het project alle belangrijke besluiten over het project.
 • Managen: dit is de verantwoordelijkheid van de Projectmanager. De projectmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het project, voor het aansturen van de teammanagers en de voorbereiding van de besluitvorming in de Stuurgroep.
 • Opleveren: dit is de verantwoordelijkheid van de teammanagers. De teammanagers zijn verantwoordelijk voor het opleveren van de producten. De teammanagers geven leiding aan de teamleden.

 

Voor het succesvol inrichten, uitvoeren en afsluiten van PRINCE2® projecten is het van belang dat de vier managementniveaus goed met elkaar communiceren.

 

 

De PRINCE2® Processen

Om een project te managen worden volgens PRINCE2® zeven processen gedefinieerd, namelijk:

 • Opstarten van een Project (OP)
 • Initiëren van een project (IP)
 • Sturen van een project (SP)
 • Beheersen van een Fase (BF)
 • Managen Productoplevering (MP)
 • Managen van een faseovergang (MF)
 • Afsluiten van een project (AP)

Alle PRINCE2® processen kennen een aantal activiteiten die binnen dat proces kunnen (of moeten) worden uitgevoerd. Sommige processen worden eenmaal uitgevoerd, andere PRINCE2® processen kunnen binnen een project meerdere keren worden uitgevoerd.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049