Thema Kwaliteit

Thema Kwaliteit

Thema Kwaliteit

Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert die voldoen aan de kwaliteitsverwachting van de klant. Binnen PRINCE2® is de kwaliteit productgericht. Dit betekent dat wordt gedefinieerd wat een project moet opleveren en aan welke criteria de producten moeten voldoen (en de wijze waarop dit gemeten wordt).

Het thema Kwaliteit beschrijft de kwaliteitsmethoden, -procedures, en –verantwoordelijkheden voor het specificeren, ontwikkelen, realiseren en goedkeuren van de op te leveren producten.

Om de kwaliteit goed te bewaken is het noodzakelijk om een goed begrip van de term ‘kwaliteit’ te hebben.

 

  • Kwaliteit: Gedefinieerd als het geheel van intrinsiek en toegedichte kenmerken en eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst of systeem dat bijdraagt aan het vermogen om aan bepaalde verwachtingen te voldoen die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingen voorgeschreven zijn.
  • Scope: Het geheel van de op te leveren producten en uit te voeren activiteiten. PRINCE2® omschrijft de scope als het totaal van de op te leveren producten en de eisen waaraan deze moeten voldoen.

 

 

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is het geheel van gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen ten aanzien van kwaliteit. Er zijn  verschillende kwaliteitsmanagement systemen beschikbaar met voor gedefinieerde standaarden, procedures en verantwoordelijkheden (ISO 20000® of ISO 27000®).

Het belangrijkste aspect van kwaliteitsmanagement is kwaliteitsborging. Dit aspect is erop gericht vertrouwen te geven dat aan de kwaliteiten zal worden (blijven) voldaan. Het meest gebruikte model voor kwaliteitsborging is de Deming Cycle, ontwikkeld door dhr. W. Edwards Deming: Plan – Do – Check – Act.

Kwaliteitsmanagement volgens PRINCE2® is beschreven in het onderstaande model:

Om de kwaliteitsverwachtingen bij de klant te managen, is het verstandig om in projecten te werken met zogenaamde acceptatiecriteria. Acceptatiecriteria bestaan uit een (geprioriteerde) lijst met meetbare kwaliteitsverwachtingen waar de eigenschappen en kenmerken in beschreven staan waaraan een product moet voldoen om geaccepteerd te worden. Een veelvoorkomende indeling wordt vaak als volgt gemaakt:

 

  • Must have: essentieel voor het succes van het project
  • Should have: is zeer gewenst, maar een vergelijkbare eigenschap is ook goed genoeg.
  • Could have: deze eis mag alleen meegenomen indien er tijd genoeg is.
  • Won’t have: deze eis zal nu niet aan bod komen.

 

Deze aanpak wordt ook wel de MoSCoW methode genoemd.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049