Thema Organisatie

Thema Organisatie

Thema Organisatie

Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te definiëren. Bij een PRINCE2® project wordt er altijd gedacht vanuit een klant-leverancier relatie. Deze klant kan zowel intern als extern zijn. De klant is degene die uiteindelijk zal profiteren van het eindresultaat van het project.

In de PRINCE2® Organisatie wordt een onderscheid gemaakt tussen het management van een project en degenen die de specialistische producten van het project realiseren. PRINCE2® richt zich met name op het management van het project en gaat ervan uit dat de projectmanager onderdeel is van de klantorganisatie.

Kenmerken voor een project is dat bestaat uit een tijdelijke organisatie en zodoende dus ook een tijdelijke managementomgeving heeft. Bij deze organisatie zijn meerdere disciplines, personen en partijen betrokken – allemaal met verschillende belangen. Om een project succesvol te laten zijn is het daarom van wezenlijk belang dat er een duidelijke en effectieve structuur is, en dat de verantwoordelijkheden binnen het project goed afgebakend zijn.

 

Begrippen in de PRINCE2® Organisatie

Een project is een tijdelijke organisatie om van te voren gedefinieerde producten of diensten te realiseren. Daarom kan in een project niet worden gesproken over functies (zoals bij vaste aanstellingen), maar hebben we het over rollen, die in verschillende projecten door verschillende personen worden ingevuld. Soms is het ook mogelijke dat meerdere personen samen een rol invullen.

Binnen een project kunnen 3 belangrijke projectpartijen worden onderscheiden:

 

  • De bedrijfsvertegenwoordiger: De toegevoegde waarde die kan worden gerealiseerd met de producten die worden opgeleverd zijn voor het bedrijf de legitimering (business case) om een project te starten. De Opdrachtgever in het project behartigt dan ook de belangen van het bedrijf
  • Gebruikers: Iedereen die te maken krijgt met het projectresultaat. Dit zijn de personen die het projectresultaat gaan gebruiken in de dagelijkse werkzaamheden. Hier vallen ook de partijen onder die verantwoordelijk worden voor het beheer en onderhoud.
  • Leveranciers: Iedereen die (mede)verantwoordelijke is voor de op te leveren producten. Dit zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, ontwikkelen, faciliteren en produceren van het projectresultaat.

 

Zoals de afbeelding aangeeft moeten de belangen van alle 3 projectpartijen in het project worden geborgd.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049