City construct: a scrum simulation game

City construct: a scrum simulation game

Pink Elephant is marktleider op het gebied van best practices, maar we zien vaak dat deze theorie niet één op één over te nemen is in de praktijk. Daarom maken we bij onze klanten steeds vaker gebruik van business simulatie games. Deze games worden vaak in combinatie gegeven met een training en leggen bijna direct de leerpunten uit de praktijk bloot.

Ook rondom het werken met Scrum zien we bij klanten steeds vaker de vraag naar een game. Deze hadden we tot voor kort niet in ons portfolio beschikbaar en daar diende verandering in gebracht te worden! Daarom heb ik de afgelopen maanden samen met collega’s de City Construct game ontwikkeld. In deze game leren deelnemers te werken volgens de belangrijkste scrum principes aan de hand van het volgende scenario:

Pink Riverside heeft het zwaar: door de vele aardbevingen is de stad onbewoonbaar verklaard en dat tijdens de verkiezingsperiode. De nieuwe burgemeester heeft een ambitieuze toezegging gedaan waardoor hij de verkiezingen heeft gewonnen. Hij heeft een nieuw stuk land gekocht en belooft dat er binnen vier maanden een compleet nieuwe stad zal herrijzen aan beide zijden van de rivier. De nationale en internationale politiek en pers kijken over zijn schouder mee, het opleveren van project City Construct binnen tijd, kwaliteit en budget is dan ook een absolute must!

In de praktijk werken teams vaak niet continu in dezelfde ruimte aan een project. Om dat ook in deze game aan de orde laten komen is er voor gekozen om met minimaal twee teams te werken, die remote moeten samenwerken. Er is een product owner, één of meerdere scrum masters en development teams die self-organized zijn en zelf beslissingen dienen te nemen. Er wordt gewerkt met backlogs, kanban en een gezamenlijke definition of done. Ook komen alle scrum meetings in de game naar voren.

Waar deelnemers tijdens de training vaak de theorie van Scrum snel begrijpen, zien zij in deze game dat de praktijk van Scrum een stuk lastiger is. Bij de implementatie van Scrum zie ik vaak dat bepaalde aspecten worden vergeten, onbelangrijk worden gevonden of door tijdgebrek worden uitgesteld. In de game zal dit ook gebeuren en de deelnemers krijgen direct de consequenties van deze keuzes voor hun kiezen.

Ook bij de implementatie van self-organized teams blijkt het oppakken van verantwoordelijkheid vaak lastiger. Want waar liggen deze verantwoordelijkheden nu precies? Wat doet de product owner en de scrum master? En op het moment dat de verantwoordelijkheden onduidelijk zijn, pakt het development team dit dan zelf op of blijft het liggen?

Tijdens uitvoering van de City Construct game ben ik deze punten ook al meermaals tegengekomen. Daarnaast is te zien dat elk team het anders oppakt, waar de één al gauw een systeem van informatie uitwisseling heeft gemaakt, blijkt dit voor andere teams de grootste uitdaging. De product owner start ook met een grote uitdaging. hij moet achterhalen wat wel en niet gebouwd moet worden en moet nadenken over prioritering. De scrum master probeert ondertussen alles te regelen en zijn rol verschuift al gauw van faciliteren naar bepalen. Dan blijkt de scrum master toch iets heel anders te zijn dan een projectmanager. Sommige teams beginnen direct met bouwen zonder backlog, terwijl andere teams afwachten tot hen een opdracht wordt gegeven.

De City Construct game kan een organisatie helpen met het daadwerkelijk implementeren van Scrum. Al onze business simulatie games hebben veel toegevoegde waarde en kunnen in verschillende stadia van een implementatie of transformatie worden ingezet. Benieuwd hoe een game jouw organisatie kan helpen? Neem contact met ons op.

Een game voor of na een training? Als trainer krijg ik vaak de vraag of zo’n game het beste voor of na een training gespeld kan worden. Voor beide is wat te zeggen: het spelen van een game vooraf geeft een sense of urgency om zaken toch anders aan te gaan pakken. Dit zie je terug in de houding die deelnemers hebben tijdens de training. Aan de andere kant is het spelen van een game na een training ideaal om in een veilige omgeving het geleerde in de praktijk te oefenen.

 

 Richard de Boer, Trainer Pink Elephant.

Related Articles