Verbindende processen uitvoerend

Verbindende processen uitvoerend

Verbindende processen uitvoerend

Door de processen binnen de procescluster Gebruiksbeheer wordt de dagelijkse ondersteuning van de informatievoorziening verzorgd. De processen van de procescluster Functionaliteitenbeheer zorgen voor het realiseren van wijzigingen in de informatievoorziening. De synchronisatie en communicatie tussen deze twee verschillende aandachtsgebieden gebeurt via de verbindende processen uitvoerend.

De verbindende processen zijn Wijzigingenbeheer en proces Transitie. Wijzigingenbeheer houdt zich bezig met met het bepalen welke wijzigingen aan de informatievoorziening nader uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden. Transitie houdt zich bezig met het doorvoeren van de gewenste wijzigingen.

Het proces wijzigingenbeheer

Het verbindende proces Wijzigingenbeheer heeft als doel te komen tot de juiste besluiten over het aanbrengen van wijzigingen of vernieuwingen in de informatievoorziening. Onderdelen die daarom bij Wijzigingen beheer worden besproken zijn: inventariseren, evalueren, prioriteren en het ten uitvoer brengen van wijzigingen.

Binnen Wijzigingenbeheer komen vele processen samen. Het is een knooppunt tussen uitvoerende en sturende processen. Het is daarom belangrijk een goed begrip te hebben van de term ‘wijziging.’ Onder een wijziging wordt (in termen van BISL®) alleen een gewenste verandering van de werking en uitvoering van de informatievoorziening en informatieprocessen bedoeld.

De besluitvorming over het al dan niet doorgaan van wijzigingen binnen Wijzigingenbeheer vindt plaats op basis van kenmerken die gelden voor een wijziging of realisatie van de wijziging. De (meest gangbare) lijst met kenmerken die van belang kunnen zijn bij de besluitvorming wordt weergegeven door onderstaande figuur:

Het proces Transitie

Het proces Transitie is gericht op de daadwerkelijke ingebruikname voor de eindgebruikers van de verandering die tot dan toe is voorbereid binnen de processen van Functionaliteitenbeheer en de achterliggende activiteiten van de IT leverancier. Transitie vormt het regiemechanisme op het in gebruik nemen van de aangebrachte wijzigingen of vernieuwingen. Na de formele acceptatie van de wijziging en de voorbereiding op de ingebruikname vindt tijdens de transitiefase de daadwerkelijke ingebruikname plaats.

Het uiteindelijke resultaat van het proces Transitie is een een gewijzigd bedrijfsproces waarbinnen volgens de nieuwe wijze gewerkt wordt en waarmee het wijzigingstraject volledig is afgerond. Dit betekent dat de gebruikersorganisatie volledig op de hoogte is en over alle benodigde documentatie en aanvullende formulieren beschikt.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049