Het BISL® Framework

Het BISL® Framework

Het BISL® Framework

Binnen het model voor functioneel beheer op basis van het BISL® framework worden zeven clusters van processen onderscheiden. Deze zijn weergegeven in de onderstaande figuur:

1. Gebruiksbeheer

In het cluster gebruiksbeheer zijn alle processen opgenomen die tot doel hebben een optimale en continue ondersteuning en gebruik van de informatievoorziening. Deze processen voorzien in het ondersteunen van de gebruikers in het gebruik van de informatievoorziening bij de uitvoering van hun werkzaamheden binnen het bedrijfsproces, het aansturen van de IT leverancier en het verzorgen (en bewaken) van de gegevenshuishouding binnen de organisatie.

2. Functionaliteitenbeheer

Het cluster functionaliteitenbeheer beschrijft het traject van processen waarlangs wijzigingen van de informatievoorziening worden vormgegeven en uitgevoerd. Doel van dit cluster is veranderingen binnen de informatievoorziening dusdanig te wijzigen, dat deze passen binnen de gestelde kaders en voldoen aan de eisen en behoeften.

3. Verbindende processen uitvoerend

De Clusters gebruiksbeheer en functionaliteitenbeheer kunnen niet los van elkaar worden gezien. De verbindende processen uitvoerend hebben als doel te besluiten welke veranderingen aan de informatievoorziening moeten worden doorgevoerd en de feitelijke doorvoering in de gebruikersorganisatie. De processen koppelen dus de eerste twee clusters.

4. Sturende processen

De sturende processen zorgen ervoor dat de hiervoor beschreven procesclusters integraal worden aangestuurd. Het gaat hierbij om de aansturing van de beheerwerkzaamheden, de onderhouds- en vernieuwingsprocessen en de verbindende processen. De sturende processen bewaken de activiteiten in termen van kosten en baten, contracten, service levels en planning.

5. Opstellen informatiestrategie

Iedere organisatie en IT organisatie is continu in verandering. Het is daarom van groot belang dat de informatievoorziening van het bedrijf aansluit bij de wensen en eisen van de organisatie in de toekomst, en dat tekortkomingen in de huidige informatiestrategie worden opgelost. Het opstellen van de informatiestrategie is een belangrijk onderdeel van effectief functioneel beheer.

6. Opstellen IV-organisatie strategie

Op het terrein van de informatievoorziening acteren meerdere partijen in sturende, besluitvormende of beïnvloedende rollen. In het cluster opstellen IV-organisatie strategie gaat het om de wijze waarop de uitvoering en sturing van de informatievoorziening gestructureerd wordt.

7. Verbindende processen richtinggevend

De koppeling tussen de inhoud (cluster 5) en organisatie (cluster 6) vraagt ook om een proces waarin de diverse beslissingen op de deelgebieden onderling worden afgestemd. Bij de verbindende processen richtinggevend gaat het om het acteren conform de eerder gemaakte afspraken.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049