Op maat maken voor de projectomgeving

Op maat maken voor de projectomgeving

Op maat maken voor de projectomgeving

Een van de kenmerken van een project is dat de verandering uniek is. Het zou ieder geval uniek genoeg moeten zijn om deze verandering niet in de lijn te beleggen. Dit betekent dat er in principe geen project gelijk is aan de ander. Denk eens aan ophanging in lijn of programma, groot of klein project, een of meerdere organisaties en verschil in type projecten. Leg dat naast het feit dat geen Projectmanager, Opdrachtgever of projectomgeving hetzelfde is en daarom het project op maat gemaakt moet worden aan zijn omgeving.

Het op maat maken van een PRINCE2®-project gaat in op het passend maken van het gebruik van PRINCE2® voor een bepaald project, zodat de juiste mate van planning, beheersing, besturing en gebruik van processen en thema’s kan worden ingezet.

PRINCE2® kent generiek een aantal principes, thema’s en processen, maar ook een paar specifieke onderwerpen als terminologie, managementproducten en rollen.

De principes zijn universeel voor projectmanagement en in die zin moeten zij in een PRINCE2®-project altijd worden toegepast. De thema’s zijn die aspecten van projectmanagement die continu en integraal moeten worden geadresseerd, gedurende de gehele levensloop van een project. Deze aspecten moeten voor ieder project op maat gemaakt worden voor het specifieke project en op de specifieke omstandigheden. Veelal is dit terug te vinden in de verschillende strategieën.

De PRINCE2®-processen bestaan uit samenhangende activiteiten die op bepaalde momenten in de levensloop van het project moeten worden uitgevoerd. Het is dus niet verstandig om deze activiteiten weg te laten of over te slaan. De kunst zit ’m juist in het toepassen van deze procesactiviteiten, met de aandacht die het verdient. Dit zelfde geldt voor de rollen binnen PRINCE2®.

De terminologie van PRINCE2® is een van de grote pluspunten om het als standaard methodiek te gebruiken. Dit zelfde geldt in principe ook voor de toepassing van managementproducten Door allemaal dezelfde termen/ managementproducten te gebruiken en te weten wat die inhouden, is er veel minder miscommunicatie en is overdracht van werk makkelijker.

Daarmee wordt niet gezegd dat altijd de PRINCE2®-terminologie/ managementproducten moet worden aangehouden. Als iedereen in een organisatie al jaren gewend is om het te hebben over een projectcontract in plaats van een Projectvoorstel, terwijl daarmee hetzelfde wordt bedoeld, is het waarschijnlijk verstandig om de bestaande term te blijven gebruiken.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049