Managen Productoplevering

Managen Productoplevering

Managen Productoplevering

Het doel van het proces Managen Productoplevering (MP) is het beheersen van de relatie tussen de Projectmanager en Teammanager(s) door formele eisen te stellen aan acceptatie, uitvoering en oplevering van het projectenwerk.

 

 

Dit proces gaat uit van een werkverdeling waarbij de Projectmanager de Teammanager werkzaamheden opdraagt op basis van duidelijke Werkpakketten. Het is mogelijk dat de Teammanager zelf het werkpakket uitvoert of onderdeel is van een groter team wat het werkpakket uitvoert, waarbij hij verantwoordelijk is voor de realisatie van het werkpakket. Mocht de Teammanager niet deze verantwoordelijkheid kan dragen, kan de Projectmanager de taken binnen het werkpakket delegeren en blijft de Projectmanager zelf verantwoordelijk voor de realisatie van het werkpakket. De Projectmanager heeft dan een dubbelrol namelijk die van Projectmanager en Teammanager.

Context proces Managen Productoplevering

Het proces Managen Productoplevering is gelinkt aan het proces Beheersen van een Fase. Het grote verschil is dat er in het proces Managen Productoplevering geredeneerd vanuit de Teammanager.

Binnen het proces Managen Productoplevering gaat het erom dat de Teammanager bevestigt dat er een gemeenschappelijk beeld is over hetgeen moet worden opgeleverd en na de uitvoering de gevraagde producten oplevert aan de Projectmanager. Uiteraard wel op basis van duidelijk verwoordt uitvoerend werk in de Werkpakketten door de Projectmanager. Belangrijk is dat de verschillende activiteiten/ werkzaamheden in het proces Managen Productoplevering niet per se uitgevoerd hoeven te worden op de PRINCE2®- methode. Door de splitsing van de processen Managen Productoplevering en Beheersen van een Fase is integratie met bijvoorbeeld teams die werken volgens een Agile methode mogelijk gemaakt.

De activiteiten van het Proces Managen Productoplevering bestaan uit:

  • Werkpakket aannemen
  • Werkpakket uitvoeren
  • Werkpakket opleveren

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049