IV-Organisatie Strategie

IV-Organisatie Strategie

IV-Organisatie Strategie

Slechts zelden is het aantal organisatieonderdelen dat zich bezig houdt met besluitvorming over of sturing van de informatievoorziening beperkt tot één. Vaak opereren verschillende beleidsmatige afdelingen en in decentrale organisaties onderkent men vaak decentrale systeemeigenaren die zich bezig houden met besluitvorming over informatievoorziening. Daarnaast heeft men soms te maken met een concern waarbinnen autonoom opererende business units zelf beslissingen nemen over hun informatievoorziening, maar tegelijkertijd ook gebruik maken van een centrale informatievoorziening die op concernniveau wordt vormgegeven. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden van situaties met een complexe besluitvorming over de informatievoorziening en de IV-organisatie strategie.

Veel van de problemen in de sturing van de informatievoorziening worden veroorzaakt doordat deze sturing niet helder is of geen recht doet aan de besturingssituatie of de machtsverhoudingen in de organisatie. Daarnaast komt het regelmatig voor dat partijen die iets met de besluitvorming van doen hebben niet of onvoldoende met elkaar overleggen. Andere oorzaken kunnen liggen in het feit, dat men de verantwoordelijkheden van de IT-leverancier niet duidelijk gedefinieerd heeft of dat het gedrag en de acties van de leverancier niet overeenkomen met de verwachtingen hierover.

Het cluster opstellen IV-Organisatie Strategie houdt zich met dit soort onderwerpen bezig. De doelstelling van dit procescluster is te definiëren op welke wijze de uitvoering van en besluitvorming over de informatievoorziening worden georganiseerd. Hierbij is de besluitvorming ook afgestemd op de structuur en inrichting van de gebruikersorganisatie en op de omgeving waarin de organisatie opereert en die ook invloed kan uitoefenen op de inhoud van de informatievoorziening van de organisatie.

Processen opstellen IV-Organisatie Strategie

Bij Business Information Management (sturing van de informatievoorziening) heeft men te maken met vier soorten organisaties:

  • leveranciers
  • ketenpartner
  • de eigen gebruikersorganisaties
  • eigen informatie management organisatie of andere functioneel beheerorganisaties binnen de organisatie

De processen hiermee samenhangend zijn:

  1. leveranciersmanagement
  2. relatiemanagement gebruikersorganisatie
  3. ketenpartners management
  4. strategie inrichting IV-functie

Alle bovenstaande processen moeten binnen de eigen bedrijfsprocessen worden ingericht.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049