Informatiestrategie

Informatiestrategie

Informatiestrategie

Informatievoorziening binnen een organisatie is geen statisch gegeven. Veranderingen in de omgeving, de eigen organisatie en de technologie zijn continu gaande. Het is daarom van wezenlijk belang om goed inzicht te hebben in deze en toekomstige veranderingen en de betekenis hiervan voor de informatievoorziening. Enkel op basis van dit inzicht kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt. Het maken van keuzes zoals: wel of geen web technologie, wel of niet uitfaseren van verouderde systemen, wel of niet mee gaan met de keuzes van concurrenten, wel of niet aansluiting zoeken met de informatievoorziening van (keten)partners en dergelijke zijn cruciaal voor de concurrentiepositie in de komende jaren.

Het procescluster “Opstellen Informatiestrategie” richt zich, zoals het woord al aangeeft, op de toekomst van de informatievoorziening binnen de organisatie. Dit betekent dat er op regelmatige basis zal moeten worden onderzocht in hoeverre de huidige informatievoorziening nog aansluit op de bedrijfsprocessen. Het doel van dit proces is dan ook om deze aansluiting te waarborgen.

De focus van dit procescluster ligt op de totale informatievoorziening van de organisatie. Vergelijkbare processen binnen applicatiebeheer (zoals beschreven in ASL®) en technisch beheer (zoals beschreven in ITIL®) richten zich respectievelijk op de applicatie en de infrastructuur. Naast natuurlijk de totale informatievoorziening zijn applicatie en infrastructuur ook essentieel voor het bepalen van een totaaloverzicht van de huidige informatievoorziening en de gewenste toekomstrichting. Bij het tot stand komen van het beleid dienen deze drie invalshoeken bij elkaar te worden gebracht en in onderlinge relatie te worden beschouwd

Informatiestrategie: Bepalen Ketenontwikkeling

Het doel van het proces “bepalen ketenontwikkelingen” is het in kaart brengen van de ontwikkelingen op het terrein van informatisering over organisaties heen en het vertalen van deze ontwikkelingen naar gevolgen voor de inhoud van de informatievoorziening voor de eigen organisatie, zodat op langere termijn de bedrijfsprocessen aansluiten op de omgeving en worden ondersteund door een effectieve, efficiënte en met de ketenpartners afgestemde informatievoorziening.

Informatiestrategie: Bepalen Bedrijfsprocesontwikkelingen

Het doel van het proces “bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen” is het in kaart brengen van de ontwikkelingen op langere termijn binnen de organisatie en de bedrijfsprocessen, zodat over lange termijn de bedrijfsprocessen op een efficiënte, afgestemde en evenwichtige wijze ondersteund worden door informatievoorziening. Dit gebeurt door de ontwikkelingen die spelen binnen de bedrijfsprocessen, de organisatie, de organisatiedoelen en het organisatiebeleid te vertalen naar gevolgen voor de informatievoorziening.

Informatiestrategie: Bepalen technologieontwikkelingen

Binnen het proces “bepalen technologieontwikkelingen” wordt gekeken welke technische ontwikkelingen zich voordoen die interessant kunnen zijn voor de organisatie en de informatievoorziening. De doelstelling van dit proces is dan ook het in kaart brengen van de relevante technologische ontwikkelingen en het bepalen van de impact op de organisatie en de totale informatievoorziening, opdat optimale inzet van technologie over langere periode mogelijk wordt.

Het is belangrijk te onderkennen dat dit proces binnen BISL® een sterk bedrijfsperspectief heeft. Het gaat dus niet enkel om applicaties en techniek maar veel meer om de toepasbaarheid van technologische mogelijkheden binnen de informatievoorziening in relatie tot het bedrijfsproces.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049