BISL® Business Informatiemanagement

BISL® Business Informatiemanagement

BISL® Business Informatiemanagement

Business informatiemanagement en BISL® hebben de laatste jaren veel aandacht gekregen. Veel organisaties onderkennen het belang van business informatiemanagement in een of andere vorm en veel organisaties zijn bezig met het vormgeven van eigen functioneel beheer organisatie. BISL® is een gestructureerde methode met een compleet procesmodel om praktische invulling te geven aan business informatiemanagement in organisaties.

De doelstellingen van business informatiemanagement op basis van BISL® zijn:

  • het informeren over de noodzaak en het belang van business informatiemanagement;
  • het bieden van gestructureerde processen om de business informatiemanagement in een organisatie toe te passen;

Het BISL® Framework is intellectueel eigendom van de ASL®-BiSL® Foundation en is een afkorting voor de Business Information Services Library. Kern van het BISL® gedachtegoed is dat informatievoorziening uit meer bestaat dan alleen het IT aanbod. Veel meer van belang is de vraag naar een aansluiting van informatievoorziening op de bedrijfsprocessen te managen. Deze vorm van “Business-IT-Alignment” kan alleen maar slagen als de verschillende plaatsen waar gestuurd wordt en de verschillende niveaus waarop gestuurd wordt in relatie worden gebracht. BISL® doet dat aan de hand van het volgende model:

Het domein business informatiemanagement

Het brede veld van beheersen, besturen en bijsturen en alle daartoe behorende activiteiten vallen onder het domein van business informatiemanagement. Onder deze noemer vallen dus niet alleen de werkzaamheden van de traditionele, operationele functioneel beheerders. Business informatiemanagement op basis van BISL® omvat ook de werkzaamheden van de systeemeigenaar, proceseigenaar, contractmanager en het informatiemanagement, zoals dat in vele organisaties is vormgegeven.

In de praktijk ziet men dat binnen business informatiemanagement vaak onderscheid wordt gemaakt tussen ‘functioneel beheer’, waarmee het operationele niveau van business informatie management wordt aangeduid, en ‘informatiemanagement’, dat betrekking heeft op de strategische richting van de organisatie. Belangrijk bij BISL® is om te onderkennen dat deze activiteiten in het hetzelfde domein liggen.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Chantal Clavan

Operations Manager +31618511049