ORGANISATIEONTWIKKELING

Timeboxing and Moscowing

ORGANISATIEONTWIKKELING

Timeboxing and Moscowing

Projecten op tijd afleveren en tegelijkertijd de juiste prioriteiten stellen? In deze workshop reiken ervaren trainers van Pink Elephant Education op basis van Agile-technieken uitstekend bruikbare tools en vaardigheden aan waarmee teams zorgen voor goede afspraken over wat er op welk moment door wie wordt gedaan. De workshop behandelt de volgende twee technieken:

Timeboxing: verwachtingen managen

Timeboxing gaat uit van het maken van strakke afspraken binnen het team en met de opdrachtgever over wat er minimaal wordt opgeleverd op een bepaald moment. In de workshop leert het team realistische aflevermomenten bepalen. Daarmee ontstaat ook ruimte voor onverwachte uitdagingen in het proces en is het voor alle betrokken duidelijk wat de verwachtingen mogen zijn.

MoSCoW: prioriteiten stellen

Om ervoor te zorgen dat tijdsdruk hand in hand gaat met topkwaliteit leren teams hoe ze sámen met hun opdrachtgever bepalen wat belangrijk is, volgens MoSCoW-methode: must have, should have, could have en won’t have. Teams raken zo beter op elkaar ingespeeld en werken met dezelfde prioriteiten. Na de workshop passen teams de kennis die zij hebben van Agile-technieken nog beter toe, met meerwaarde voor henzelf en de opdrachtgever.

Contact

Contact

Chantal Michielse

Operations Manager +31618511049

Opleider van het jaar!!

Pink Elephant Education is de nummer één aanbieder van IT-opleidingen! Volgens het laatste onderzoek van Computable – Lees meer